Szukaj:
ZSB 
 ZAWÓD – KUCHARZ  
BRAN呕OWA SZKO艁A I STOPNIA

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i ko艅czy si臋 egzaminem potwierdzaj膮cym kwalifikacje zawodowe takie jak:
  - sporz膮dzanie potraw i napojów.

            
Absolwenci kierunku – kucharz wykonuj膮 wszystkie czynno艣ci zwi膮zane z przygotowywaniem potraw i napojów w ró偶norodnych zak艂adach gastronomicznych i przedsi臋biorstwach zajmuj膮cych si臋 przygotowywaniem i produkcj膮 wyrobów i pó艂produktów kulinarnych.

Kandydat ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie do klasy pierwszej branzowej szko艂y I stopnia powienien posiada膰 za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza艅 zdrowotnych do kszta艂cenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokszta艂c膮cych uczniowie poznaj膮 nast臋puj膮ce przedmioty zawodowe:
  - podstawy dzia艂alno艣ci w gastronomii,
  - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
  - technika i bezpiecze艅stwo w gastronomii,
  - j臋zyk obcy zawodowy,
oraz kszta艂cenie praktyczne w zak艂adzie pracy lub w szkole przedmioty w kszta艂ceniu zawodowym praktycznym:
  - pracownia gastronomiczna.

Miejsce zaj臋膰 praktycznych zapewnia szko艂a

Mo偶liwo艣ci zatrudnienia:
  - restauracje, kawiarnie,
  - restauracje hotelowe,
  - cafeterie, cukiernie,
  - restauracje na statkach, promach,
  - firmy cateringowe,
  - punkty ma艂ej gastronomii,
  - sto艂ówki szkolne, szpitalne, akademickie, sanatoryjne
  - firmy produkcji 偶ywno艣ci
  - bary szybkiej obs艂ugi,
  - w firmie prywatnej,
  - dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek.

G艂ówne zadania i czynno艣ci dla zawodu kucharz:
  -sporz膮dza potrawy z ró偶nych grup, ciasta, desery, z zastosowaniem odpowiednich technik i metod, zgodnie z okre艣lonymi recepturami,
  -sporz膮dza podstawowe potrawy dietetyczne i wegetaria艅skie,
  -pos艂uguje si臋 narz臋dziami, urz膮dzeniami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców, produktów spo偶ywczych oraz przy przygotowywaniu da艅,
  -wykonuje rozliczenia kosztów us艂ug,
  -wykonuje inne zadania, zwi膮zane z podanymi wy偶ej. 
   
 
 
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo