Szukaj:
ZSB 
 ZAWÓD – KUCHARZ  
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe takie jak:
  - sporządzanie potraw i napojów.

            
Absolwenci kierunku – kucharz wykonują wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branzowej szkoły I stopnia powienien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają następujące przedmioty zawodowe:
  - podstawy działalności w gastronomii,
  - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
  - technika i bezpieczeństwo w gastronomii,
  - język obcy zawodowy,
oraz kształcenie praktyczne w zakładzie pracy lub w szkole przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
  - pracownia gastronomiczna.

Miejsce zajęć praktycznych zapewnia szkoła

Możliwości zatrudnienia:
  - restauracje, kawiarnie,
  - restauracje hotelowe,
  - cafeterie, cukiernie,
  - restauracje na statkach, promach,
  - firmy cateringowe,
  - punkty małej gastronomii,
  - stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, sanatoryjne
  - firmy produkcji żywności
  - bary szybkiej obsługi,
  - w firmie prywatnej,
  - działalność na własny rachunek.

Główne zadania i czynności dla zawodu kucharz:
  -sporządza potrawy z różnych grup, ciasta, desery, z zastosowaniem odpowiednich technik i metod, zgodnie z określonymi recepturami,
  -sporządza podstawowe potrawy dietetyczne i wegetariańskie,
  -posługuje się narzędziami, urządzeniami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców, produktów spożywczych oraz przy przygotowywaniu dań,
  -wykonuje rozliczenia kosztów usług,
  -wykonuje inne zadania, związane z podanymi wyżej. 
   
 
 
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo