Szukaj:
ZSB


 
ZAWÓD - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

(do 2011 roku - TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE)

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe takie jak:
- montaż systemów suchej zabudowy,
- wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
- wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.


Absolwenta kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie winno charakteryzować zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej powienien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają następujące przedmioty zawodowe:
  - dokumentacja techniczna,
  - budownictwo ogólne,
  - technologia systemów suchej zabudowy,
  - technologia robót malarsko-tapeciarskich,
  - technologia robót posadzkarsko-okładzinowych,
  - język obcy zawodowy,
  - podstawy działalości gospodarczej,
oraz zajęcia zawodowe praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego.
Miejsce zajęć praktycznych zapewnia szkoła 
 
Możliwe miejsca zatrudnienia:
  -firmy remontowe lub wykonujące roboty wykończeniowe,
  -przedsiębiorstwa budowlane,
  -firmy rozbiórkowe,
  -własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

Główne zadania i czynności dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:
  - montowanie systemów suchej zabudowy;
  - wykonywanie robót malarskich;
  - wykonywanie robót tapeciarskich;
  - wykonywanie robót posadzkarskich;
  - wykonywanie robót okładzinowych.
  - inne, związane z podanymi wyżej.

Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje dużą możliwość samozatrudnienia.
 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogo