Szukaj:
ZSBZAWÓD – MECHANIK MOTOCYKLOWY
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka zawodu trwa 3 lata

Czym zajmuje się mechanik motocyklowy?

Mechanik motocyklowy wykonuje prace KONSERWACYJNE i NAPRAWCZE pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych lub specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
Kandydaci do nauki na tym kierunku powinny posiadać uzdolnienia techniczne, sprawność manualną, dobry słuch i wydolność fizyczną, a także cierpliwość, spostrzegawczość i konsekwencję w realizacji zadań.

W klasie realizowane są zajęcia ogólnokształcące (np. matematyka, język polski, geografia, historia, informatyka) oraz 
Przedmioty teoretyczne zawodowe: 
·                      Bezpieczeństwo pracy
·                      Technologia mechaniczna
·                      Przepisy ruchu drogowego
·                      Budowa pojazdów motocyklowych
·                      Wyposażenie elektryczne pojazdów motocyklowych
·                      Diagnostyka i naprawa pojazdów motocyklowych
·                      Konstrukcja maszyn
·                      Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
·                      Język obcy zawodowy
Kształcenie praktyczne: 
 ·                     pracownia motocyklowa
lub zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 
Zainteresowanym Szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Dodatkowe informacje:
        
UMIEJĘTNOŚCI, które tylko w ZSBiKZ nabędziesz w ramach SPECJALIZACJI: 
Absolwent będzie posiadał umiejętności:
·         diagnozowanie motocykli,
·         obsługa motocykli, użytkowanie motocykli,
·         naprawa motocykli,
·         Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
 ·         w stacjach obsługi i kontroli motocykli,
·         w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
·         w salonach sprzedaży motocykli lub części motocyklowych,
·         w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
·         w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
·         w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i  recyklingiem motocykli,
·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 
Kwalifikacje w zawodzie — egzaminy zawodowe
·         Diagnozowanie i naprawa motocykli .

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo