Szukaj:
ZSBZAWÓD – MAGAZYNIER-LOGISTYK / BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka zawodu trwa 3 lata

Czym zajmuje się magazynier logistyk?

Magazynier - logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym,
do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego,
rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru.
dba o towar, który znajduje się pod jego opieką i chroni go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Pilnuje terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymuje porządek w pomieszczeniach magazynowych. Magazynier - logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.

W klasie realizowane są zajęcia ogólnokształcące (np. matematyka, język polski, geografia, historia, informatyka) oraz 
Przedmioty teoretyczne zawodowe: 
·                      Podstawy logistyki
·                      Zapasy i magazynowanie
·                      Dystrybucja
·                      Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
·                      Język obcy zawodowy
Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 
Zainteresowanym Szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Dodatkowe informacje:
        
UMIEJĘTNOŚCI, które tylko w ZSBiKZ nabędziesz w ramach SPECJALIZACJI: 
Absolwent będzie posiadał umiejętności:
·         przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu
·         przechowywanie towarów,
·         prowadzenie dokumentacji magazynowej
·         Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
·         firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
·         sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
·         centra logistyczne,
·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.

 
Kwalifikacje w zawodzie — egzaminy zawodowe
·         Obsługa magazynów.

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo