Szukaj:
ZSBZAWÓD – PIEKARZ / BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka zawodu trwa 3 lata

Czym zajmuje się piekarz?

Piekarz to osoba, która wytwarza różnego rodzaju pieczywo według ustalonych receptur. Posiada wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu na wyprodukowanie chleba i innych wyrobów galanterii piekarskiej, takich jak: rogaliki, chałki czy słodkie bułki drożdżowe. 
Pierwszym etapem pracy piekarza jest właściwe przygotowanie surowców do produkcji, tj. mieszanek mąk i dodatków oraz wytworzenie ciasta na różne rodzaje pieczywa. Następnie jego dzielenie i kształtowanie. Dalej prowadzenie i nadzorowanie procesu rozrostu końcowego oraz wypiekanie ciasta w różnego typu piecach piekarskich. Zwykle do obowiązków piekarza należy również przygotowanie i przekazywanie gotowych wyrobów do wysyłki i sprzedaży
 
W klasie realizowane są zajęcia ogólnokształcące (np. matematyka, język polski, geografia, historia, informatyka) oraz 
Przedmioty teoretyczne zawodowe: 
- technika w produkcji piekarskiej,
- technologie produkcji piekarskiej,
- działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym,
- język obcy w produkcji piekarskiej.

Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 
Zainteresowanym Szkoła wskazuje miejsce zajęć praktycznych.

Dodatkowe informacje:
        
UMIEJĘTNOŚCI, które tylko w ZSBiKZ nabędziesz w ramach kierunku: 
- organizacja produkcji piekarskiej,
- wdrażanie nowinek z dziedziny technologii wypieku ciasta chlebowego,
- umiejętne i ekonomiczne wykorzystanie surowców i półproduktów,
- stosowanie najnowszych maszyn i urządzeń, itp.

Uczniowie mają możliwość udziału w praktykach zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
- samodzielny pracownik w piekarni,  
- instruktor w zawodzie dla młodych piekarzy,
- organizator imprez branżowych, itp.
 
Kwalifikacje w zawodzie — egzaminy zawodowe
·         Produkcja wyrobów piekarniczych.
 

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo