Szukaj:
ZSB


Informacje dla rodziców

 
Logowanie do dziennika elektronicznego
PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA i KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
                         im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie 
                                    w roku szkolnym 2018/2019


Semestr 1

KONSULTACJE, ZEBRANIA:
13.09.2018r.(CZ) - 16,30 - spotkanie Dyrektora z rodzicami klas 1 (sala gimnastyczna)
                          - 16,30 - zebrania wychowów z rodzicami klas 2 - 4
                          - 17,00 - zebrania wychowów z rodzicami klas 1
23.10.2018r.(WT) - 16,30 - konsultacje z rodzicami (I)
13.12.2018r.(CZ) - 15,30 - zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 4T
                          - 16,30 - konsultacje z rodzicami (II)
28 – 30.01.2019r. - zapoznanie rodziców z ocenami semestralnymi

EGZAMIN ZAWODOWY
do 07.09.2018r.- złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego (styczeń – luty 2019)                                       –kwalifikacja R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32 oraz „poprawkowicze” zgodnie z odrębnym harmonogramem
09.01.2019r. (ŚR) - „nowy egzamin” część praktyczna – dokumentacja>>R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32
10.01.2019r. (CZ) - „nowy egzamin” część pisemna>>R.22, B.36, B.30, T.15, T.12, A.32
do 18.02.2019r. -  złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego (czerwiec - lipiec 2019r.)

EGZAMIN MATURALNY
do 28.09.2018r.(PT) - złożenie wstępnych deklaracji maturalnych
20-23.11.2018r.   -      próbna matura

POZOSTAŁE TERMINY 
13.09.2018 (CZ) - 15.00 - zebranie RP
do 14.09.2018r.  - zapoznanie uczniów klas I oraz ich rodziców ze Statutem szkoły, WSO, planem profilaktyczno-wychowawczym szkoły
26.09.2018r.(ŚR) - 13.00 – szkolenie  RP (RODO)
23.10.2018r (WT) - 15,00 - zebranie RP – analiza wyników egzaminu maturalnego i zawodowego
do 29.11.2018r. (CZ) -  wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T, w tym ocen z zachowania
do 10.12.2018r. (PN) -  wystawienie wszystkich ocen semestralnych dla klas 4T
14.12.2018r. (PT) - zakończenie I semestru dla klas 4T /minęło 15 tygodni nauki
do 14.12.2018r. (PT) -  wystawienie propozycji wszystkich ocen semestralnych, w tym ocen z zachowania klas 1-3T/ZSZ/BS 
24.12.2018r. – 01.01.2019r.-  zimowa przerwa świąteczna
do 08.01.2019r. (WT) -  wystawienie wszystkich ocen semestralnych klas 1-3T/ZSZ/BS
11.01.2019r.(PT) 8:00 - zebranie RP - klasyfikacja semestralna klas 1-3T / ZSZ / SB
11.01.2019r.(PT) - zakończenie I semestru dla klas 1-3T / ZSZ / SB
14.01–27.01.2019r.- ferie zimowe
13.02.2019r. - zebranie RP (rada analityczna)

ŚWIĘTA/ IMPREZY
3.09.2018r.(PN) - 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11.10.2018r.(CZ) - obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas 1
….10.2018r.       -  Akcja krwiodawstwa
22.11.2018r.(PT) - obchody 55-Lecia Szkoły
21.12.2018r.(PT) - JASEŁKA / spotkania klas z wychowawcami

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12.10.2018
  2.11.2018
29.04.2018
30.04.2018
  2.05.2018
6,7,8.05.2018- klasy technikum
18.06.2018
 


  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo