Szukaj:
ZSBUWAGA!

OGŁOSZENIE DODATKOWE
O NABORZE NA ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
w ramach Programu ERASMUS+
 do 12 kwietnia mozna składać dodatkowe podania w sprawie wyjazdu do Niemiec 
(informacje poniżej).

 
OGŁOSZENIE 
O NABORZE NA ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
w ramach Programu ERASMUS+


DO NIEMIEC i HISZPANII

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.E.Kwiatkowskiego w Koninie ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe, które odbędą się w ramach projektu Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin, realizowanego w Programie Erasmus+. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w dniu składania dokumentacji rekrutacyjnej są uczniami ZSBiKZ.
 
Planowany termin stażu:

1. Lipsk (Niemcy) - wyjazd czterotygodniowy -  sierpień- wrzesień 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

2. Ubada (Hiszpania) - wyjazd dwutygodniowy - październik 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas budowlanych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

3. Sewilla (Hipszania) - wyjazd dwutygodniowy - październik 2017 (oferta skierowana jest dla uczniów klas geodezyjnych - Technikum)

 
Chętni uczniowie wypełniają dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1. Formularz aplikacyjny
2. Formularz listu motywacyjnego
 
Obowiązujące wzory dokumentów w załączeniu.
 
Dokumenty należy złożyć w bibliotece szkolnej lub SZOK od 02 do 20 stycznia 2017 r. do godz.16.00. 
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 24-25 stycznia 2017. Ogłoszenie wyników (wstępna lista kandydatów) na stronie internetowej Szkoły w dziale INFORMACJE – 27 stycznia 2017 do godz.16.00.
Nabór uczestników odbędzie się na podstawie Kryteriów naboru (w załączeniu). Zakwalifikowani zostają uczniowie z największą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują kryteria dodatkowe – osoby o niskich dochodach i/lub pochodzące ze wsi. Możliwa jest również dodatkowa rozmowa klasyfikacyjna, która odbędzie sie 26 stycznia, godz. 10.00.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązują się do udziału w zajęciach przygotowawczych:
- zajęcia przygotowania kulturowego i języka angielskiego+hiszpańskiego / niemieckiego
- zajęciach bhp
- przygotowaniu pedagogicznym
- spotkaniach organizacyjnych
(ogółem min. 60 godzin)
 
INFORMACJI UDZIELA:
MARIA SOBCZAK (BIBLIOTEKA)
KATARZYNA BRZOZOWICZ-MIJALSKA (SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery)

 
OGŁOSZENIE 
O NABORZE NA ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
w ramach Programu ERASMUS+
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo