Szukaj:
ZSB


Akcja „Drugie 偶ycie”  w ZSBiKZ

W ramach profilaktyki prozdrowotnej, 24 kwietnia 2017 r. odby艂y si臋 w naszej szkole prelekcje na temat dawstwa narz膮dów „Drugie 偶ycie”. Zaj臋cia z m艂odzie偶膮 poprowadzi艂a uczennica drugiej klasy profilu medycznego III Liceum Ogólnokszta艂c膮cego w Koninie. W spotkaniu wzi臋艂y udzia艂 klasy III technikum ZSBiKZ oraz III ZMp i II THA wraz z opiekunami.
Celem kampanii „Drugie 偶ycie” jest promowanie przeszczepiania narz膮dów, informowanie o korzy艣ciach, które niesie za sob膮 transplantacja oraz edukacja w zakresie zagadnie艅 medycznych, prawnych i etycznych zwi膮zanych z przeszczepianiem narz膮dów w naszym kraju.
Akcja „Drugie 偶ycie” adresowana jest do uczniów szkó艂 ponadgimnazjalnych.
Podpisanie o艣wiadczenia woli, niewielkiego kartonika zawieraj膮cego dane osobowe, jest symboliczn膮 zgod膮 na oddanie narz膮dów do przeszczepiania po 艣mierci. O swojej woli nale偶y zawsze powiadomi膰 bliskich. Pozwoli to zdj膮膰 z rodziny ci臋偶ar podejmowania decyzji w sytuacji straty ukochanej osoby. Wype艂niony dokument nale偶y nosi膰 zawsze przy sobie, najlepiej z dokumentami.
Dystrybucja o艣wiadcze艅 woli jest jednym z priorytetów dzia艂ania „Drugie 偶ycie”.
 
 Arleta Kantorska
Poprzednie Zdj臋cie
Nast臋pne Zdj臋cie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo