Szukaj:
ZSB


Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie
zaprasza do udzia艂u w konkursie organizowanym z okazji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

"Zielnik literacki"

 

Organizator konkursu:

Biblioteka Zespo艂u Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Adresaci: Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespo艂u Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego w Koninie

Regulamin w za艂膮czniku

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo