Szukaj:
ZSB


Dzień z Erasmus+ na podsumowanie projektu
„Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”


Po dwóch latach realizacji zakończyliśmy działania projektu Erasmus+ pn. „Europejska mobilność zawodowców ZSB Konin”. Był to już piąty projekt zagranicznych mobilności – wyjazdów na praktyki – uczniów naszej szkoły (pierwszy wyjazd odbył się w styczniu 2012 roku). Aktualny projekt w liczbach przedstawiał się imponująco: job shadowing dla 2 nauczycieli i praktyki dla 70 uczniów, którzy w towarzystwie opiekunów wyjechali do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do tego 165 000 € kwoty wsparcia. Przygotowania do projektu to kilkaset dodatkowych godzin języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, przygotowania kulturowego, bhp i przygotowania pedagogicznego uczestników. Wreszcie praktyki, staże – 26 czterotygodniowych staży w Niemczech, 18 czterotygodniowych staży w Wielkiej Brytanii, 26 dwutygodniowych staży w Hiszpanii oraz tygodniowa praktyka dwóch nauczycieli, job shadowing, w Niemczech. Uczestnikami praktyk było 42 chłopców i 28 dziewcząt, w tym reprezentanci klas technikum i branżowej szkoły I stopnia (dawnej zasadniczej szkoły zawodowej):
– mechanik pojazdów samochodowych – 4 uczniów (Niemcy),
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 uczniów (Hiszpania),
– technik klas architektury krajobrazu – 7 uczniów (3 osoby Niemcy, 4 Wielka Brytania),
– technik budownictwa – 20 uczniów (2 uczniów Niemcy, 4 Wielka Brytania, 14 Hiszpania),
– technik geodeta – 16 uczniów (10 uczniów Hiszpania, 6 Niemcy),
– technik hotelarstwa – 4 uczniów (Wielka Brytania),
– technik logistyk – 7 uczniów (2 uczniów Wielka Brytania, 5 Niemcy),
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 10 uczniów (6 osób Niemcy, 4 Wielka Brytania).
Praktyka zagraniczna to wielka szansa na rozwój uczestników, a z pewnością szansa na nowe doświadczenia, nowe znajomości i wielka przygoda. Korzyści płynące z udziału w projekcie są ogromne. Szkoła stworzyła młodzieży dodatkowe możliwości na budowanie swojej przewagi i konkurencyjności na rynku pracy. Wyjazdy wpłynęły na rozwój pewności siebie i uzmysłowiły uczniom, ze dadzą sobie radę w każdej grupie społecznej i językowej. Przygotowania do stażu i jego przebieg umożliwiły rozwój zdolności organizacyjnych, kompetencji interpersonalnych, aktywności, rozwój umiejętności współpracy, szczególnie w międzynarodowym zespole. Wielu uczniom projekt uświadomił, jak to jest być Europejczykiem, móc swobodnie podróżować, pracować, poznawać nową kulturę, rozwijać się zawodowo. Wszystkie cele mobilności zostały osiągnięte. Dowodem na to są zdobyte certyfikaty, opinie pracodawców, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród praktykantów.
Swoimi wrażeniami młodzież podzieliła się na zorganizowanej na zakończenie projektu imprezie „Dzień z Erasmus+”. Uczestnicy wyjazdów przedstawili młodszym kolegom i zaproszonym gościom swoje portfolia zawodowe, wzbogacone o zagraniczne praktyki oraz zreferowali pobyt dzieląc się zagranicznymi doświadczeniami. W czasie eventu wtajemniczyli zaproszonych w tajniki zawodów, prezentując szereg zdobytych w trakcie zagranicznych wyjazdów umiejętności. Mechanicy pojazdów samochodowych zaprezentowali „pomiar średnicy wałków i cylindrów”, technicy budownictwa demonstrowali budowę „mebli z palet” oraz „wykonanie tynku ozdobnego”, przygotowanie „słodkości na dwa sposoby” zademonstrowali technicy żywienia i usług gastronomicznych, „sadzenie roślin w pojemnikach” zaprezentowali technicy architektury krajobrazu, a serwis hotelowy zainscenizowały uczennice technikum hotelarstwa. Kilkudniowy cykl obchodów zakończyli technicy logistycy pokazem „formowania i znakowania ładunków”.
Raport z realizacji projektu dostępny na stronie www szkoły www.zsbikz.konin.pl
 

Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo