Szukaj:
ZSB


Konkurs na najpiękniejszą e-kartkę z okazji Bożego Narodzenia lub Sylwestra

Jak co roku, w naszej szkole organizowany jest konkurs na najpiękniejszą kartkę z okazji Bożego Narodzenia lub Sylwestra w wersji elektronicznej. Oryginalne prace (nigdzie niepublikowane),  należy złożyć  do dnia 19 grudnia 2018r. u następujących nauczycieli: pani M. Sobczak, pani E. Lewandowskiej, pani A. Gielniak, pani K.Imańskiej, nauczycieli informatyki lub przesłać na adres zsbbiblioteka małpa poczta.onet.pl
Regulamin konkursu:
  • w konkursie mogą brać udział tylko uczniowie ZSBiKZ,
  • zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie e-kartki,
  • samodzielnie należy wykonać wszystkie elementy w tym minimum jeden rysunek,
  • praca powinna być wykonana w programie graficznym, w wymiarze  800x600,
  • zapisana i przesłana w *.jpg, *.png, *.gif, *.tif  oraz w programie źródłowym np. Photoshop, Gimp (*.psd, *.xcf),
  • jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
  • kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
  • prace będą oceniane przez komisję, a konkurs rozstrzygnięty 19 grudnia 2018 r.,
  • osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich prac oraz danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, uzyskane miejsce).
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo