Szukaj:
ZSB


UWAGA!

OGŁOSZENIE 
O NABORZE NA ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE 
w ramach Programu PO WER

DO NIEMIEC, WIELKIEJ BRYTANII I HISZPANII

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.E.Kwiatkowskiego  ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe w Lipsku (Niemcy), Plymouth (Wielka Brytania), Sewilla (HIszpania) które odbędą się w ramach projektu „Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, którzy w dniu składania dokumentacji rekrutacyjnej i planowanego wyjazdu są uczniami ZSBiKZ.
 
Terminy praktyk w 2019 r.
 
1. Lipsk (Niemcy) – wyjazd trzytygodniowy –  wrzesień 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia - wszystkie kierunki),
2. Plymouth (Wielka Brytania) – wyjazd trzytygodniowy –  wrzesień 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia kierunek kucharz oraz klas Technikum z wyjątkiem klas geodezyjnych),
3. Sewilla (Hipszania) – wyjazd dwutygodniowy – listopad 2019 (oferta skierowana jest dla uczennic/uczniów klas Technikum z wyjątkiem budownictwa i architektury krajobrazu).
 
Chętni uczniowie wypełniają dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1. Formularz aplikacyjny
2. Formularz listu motywacyjnego
3. Formularz oświadczenia
 
Obowiązujące wzory dokumentów w załączeniu. Dokuemnty można pobrac w bibliotece szkolnej
 
Dokumenty należy złożyć w bibliotece szkolnej lub SZOK od 20.12.2018 do 09 stycznia 2019 r. do godz.15.00. 
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 10 stycznia 2019. Ogłoszenie wyników (wstępna lista kandydatów) na stronie internetowej Szkoły w dziale INFORMACJE – 11 stycznia do godz.16.00.
Nabór uczestników odbędzie się na podstawie Kryteriów naboru  (w załączeniu). Zakwalifikowani zostają uczniowie z największą liczbą punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują kryteria dodatkowe – osoby o niskich dochodach i/lub pochodzące ze wsi. Możliwa jest również dodatkowa rozmowa klasyfikacyjna, która odbędzie sie 11 stycznia, godz. 11.00.
 
INFORMACJI UDZIELA:
MARIA SOBCZAK (BIBLIOTEKA)
KATARZYNA BRZOZOWICZ-MIJALSKA (SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery)

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo