Szukaj:
ZSB


Scenariusz lekcji j臋zyka niemieckiego z elementami doradztwa zawodowego

We wrze艣niu 2018r. uczestniczy艂am w mobilno艣ci kadry w ramach sektora Kszta艂cenie
i Szkolenie Zawodowe program Erasmus+, w formie job shadowing – obserwacji uczestnicz膮cej, w ramach projektu „Europejska Mobilno艣膰 Zawodowców ZSB Konin.” 2016-1-PL01-KA102-025608.
Realizuj膮c powy偶szy projekt zebra艂am materia艂y z zakresu doradztwa zawodowego, które z powodzeniem mo偶na wykorzysta膰 na lekcjach j臋zyka niemieckiego. Dlatego w艂a艣nie stworzy艂am szereg scenariuszy lekcji dla nauczycieli j臋zyka niemieckiego chc膮cych realizowa膰 na swoich zaj臋ciach zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego. W poni偶szym scenariuszu wykorzystuj臋 materia艂y, które otrzyma艂am w Agentur für Arbeit w Lipsku.
Jest to „Berufswahlpass” czyli „Paszport wyboru zawodu”, który jest podstawowym narz臋dziem pracy doradców zawodowych pracuj膮cych z m艂odzie偶膮 w landzie Sachsen.
W scenariuszu wykorzystano materia艂y ze strony http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_einfache_sprache_web_barrierefrei.pdf
Które dost臋pne s膮 na licencji Creative Commons BY-NC-SA 4.0 .

Katarzyna Chlebowska
– nauczyciel j臋zyka niemieckiego i doradca zawodowy
w Zespole Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo