Szukaj:
ZSB


Mateusz Jagodziński finalistą XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W dniach 6-8 czerwca odbył się centralny etap XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Hańczowej. Wzięło
w nim udział ponad 200 uczestników (w 11 blokach tematycznych), wyłonionych z ok. 17000 uczniów biorących udział
w eliminacjach szkolnych i okręgowych. Okręg poznański oraz naszą szkołę reprezentował Mateusz Jagodziński – tegoroczny absolwent klasy 4 technik żywienia i usług gastronomicznych.
W tym prestiżowym konkursie uczestnicy rozwiązywali test (60 pytań) oraz wykonywali trzy zadania praktyczne. Mateusz znalazł się wśród 34 najlepszych uczestników z całej Polski i otrzymał tytuł finalisty tej olimpiady, zajmując ostatecznie 14 miejsce.
Pasja zawodowa, wybitna sprawność z zakresu obsługi konsumenta, szczególne uzdolnienia z technologii sporządzania potraw i napojów oraz wyjątkowe cechy charakteru  jak wysoka kultura osobista, rzetelność i skromność pozwoliły Mateuszowi osiągnąć tak ogromny, kolejny zresztą już sukces (nadmieńmy, iż w ubiegłym roku szkolnym Mateusz był laureatem XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych).
Dziękujemy Mateuszowi za podjęty wysiłek i pracę włożoną  we własny rozwój oraz godne reprezentowanie naszej szkoły przez wszystkie lata edukacji. Jesteśmy z Ciebie dumni. Życzymy dalszych sukcesów. 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo