Szukaj:
ZSB


Lp. Oddział Wychowawca  sala data godzina
TECHNIKUM
po gimnazjum
17.30 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami >> sala gimnastyczna
1 1tB. Technik budownictwa Galińska Joanna
 
B112 16.09.2019 18.00
2 1tA. Technik architektury krajobrazu Hatłas Małgorzata A106 16.09.2019 18.00
3 1tL. Technik logistyk Powidzka Małgorzata A104 16.09.2019 18.00
4 1tLŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych  
Malanowski Błażej
 
A 7 16.09.2019
16.09.2019
18.00
18.00
Technik logistyk
5 1tH. Technik hotelarstwa Arent Beata B 11 16.09.2019 18.00
 
TECHNIKUM
po szkole podstawowej
17.30 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami >> sala gimnastyczna
6 1TBp Technik budownictwa Michalak Dominika A202 16.09.2019 18.00
7 1TAp Technik architektury krajobrazu Werhun-Popiołek Małgorzata A105 16.09.2019 18.00
8 1TLp Technik logistyk Zioła Agata B109 16.09.2019 18.00
9 1TŻH Technik żywienia i usług gastronomicznych Łukasik Lidia B13 16.09.2019 18.00
Technik hotelarstwa
 
SZKOŁA BRANŻOWA
po gimnazjum
16.30 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami >> sala gimnastyczna
10 1bMr Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Skalski Radosław A103 16.09.2019 17.00
11 1bMŚ Mechanik pojazdów samochodowych Słowiński Marcin A203 16.09.2019 17.00
Ślusarz
12 1bLK Magazynier-logistyk Maślankiewicz Emilia A104 16.09.2019 17.00
Kucharz
13  
1bWg
Cukiernik Kowalski Paweł A103 16.09.2019 17.00
Murarz-tynkarz
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Stolarz
 
SZKOŁA BRANŻOWA
po szkole podstawowej
16.30 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami >> sala gimnastyczna
14 1BMz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Żynda Tomasz A201 16.09.2019 17.00
15 1BMp Mechanik pojazdów samochodowych Imańska Krystyna A206 16.09.2019 17.00
16 1BKL Magazynier-logistyk Brzozowicz-Mijalska Katarzyna A205 16.09.2019 17.00
Kucharz
17  
1BWp
Cukiernik Woźniak Tomasz A101 16.09.2019 17.00
Murarz-tynkarz
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Stolarz
Ślusarz


Lp. Oddział Wychowawca  sala data godzina
TECHNIKUM
1 4TB Jarzyńska Ewa A109 - -
2 4TGH Wagner-Piekuta Agnieszka A102 17.09.2019 16,30
3 4TŻA
 
Kantorska Arleta A 5 17.09.2019 16,30
4 4TL
 
Fabiszak Wioletta B208 17.09.2019 16,30
5 3TB
 
Czajka Dorota B209 17.09.2019 16,45
6 3TŻG
 
Szymańska Anna B210 17.09.2019 16,30
7 3TLH Kucal-Wątroba Małgorzata A101 - -
8 3TL
 
Sekura Monika A205 17.09.2019 16,30
9 3TGA
 
Berger Justyna B111 17.09.2019 16,30
10 2TL Jaworska Smolarek Aleksandra A106 17.09.2019 16,30
11 2TB
 
Michalska Iwona A201 17.09.2019 16,30
12 2TŻA
 
Horowska Beata A016 23.09.2019 17,00
13 2TH
 
Grodzka Katarzyna A108 17.09.2019 16,30
SZKOŁA BRANŻOWA
1 3BMŚ
 
Musiałkiewicz Monika B204 17.09.2019 16,30
2 3BWi
 
Nawrocki Arkadiusz B110 17.09.2019 16,30
3 3BMr
 
Zioła Tymon A207 17.09.2019 16,30
4 3BK
 
Nowak Elżbieta Bświ 17.09.2019 16,30
5 2BŚ
 
Bednarska Anna A104 17.09.2019 16,30
6 2BML
 
Janiak Małgorzata A103 17.09.2019 16,30
7 2BWi
 
Czajka Dorota B209 17.09.2019 16,00
8 2BMr
 
Wypychowski Radosław A202 17.09.2019 16,30
9 2BK
 
Otremba Edyta B203 17.09.2019 16,30


  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo