Szukaj:
ZSB
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu


      Zgodnie z porozumieniem zawartym przez nasz膮 szko艂臋 z Ministerstwem Sprawiedliwo艣ci w dniu 14 stycznia 2016 roku uczniowie klas: II TGD i II TH uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotycz膮cej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo艣ci, a tak偶e u艣wiadomienie, jakie s膮 prawa i obowi膮zki ofiar oraz 艣wiadków przest臋pstw. Warsztaty realizowane s膮 przy pomocy aktywizuj膮cych metod, m.in. burzy mózgów, projekcji filmów, omawiania kazusów czy symulacji rozprawy s膮dowej. Wiedza przekazywana podczas spotka艅 wykracza poza program nauczania w szko艂ach ponadgimnazjalnych. Realizatorzy projektu maj膮 nadziej臋, 偶e przyniesie wzrost 艣wiadomo艣ci i autentycznego zainteresowania systemem prawnym w Polsce.
     Warsztaty w Zespole Szkó艂 Budowlanych poprowadzi艂 Pan Dominik Hypki - wyk艂adowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trudn膮 wiedz臋 prawn膮 przekaza艂 on m艂odzie偶y w sposób przyst臋pny, poparty wieloma przyk艂adami oraz ciekawymi filmami. Na zako艅czenie odby艂a si臋 symulacja rozprawy s膮dowej. Nasi uczniowie bardzo dobrze wcielili si臋 w przypisane im role. Prowadz膮cy zacytowa艂 podczas warsztatów znan膮 paremi臋 prawnicz膮, która brzmi „Ignorantia legis non excusat” - nieznajomo艣膰 prawa nie jest usprawiedliwieniem dla jego nieprzestrzegania. Uczestnicy warsztatów otrzymali publikacj臋 „Prawo na szkolnym korytarzu i w 偶yciu codziennym m艂odzie偶y” z p艂yt膮.
                                                                                                                                    Teresa Pa艂aszy艅ska
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu
Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo