Szukaj:
ZSB


Samorząd Uczniowski

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodniczący: Mateusz Grzelak (2 TGA)
Zastępca: Maciej Leśniewski (2 TB)
Skarbnik: Adam Nowinowski (1 BŚ)
Sekretarz: Mateusz Wojdak (2 TL)

Młodzieżowa Rada Miasta Konina: Grzegorz Wielgosik (3 TB)

W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą:

Chorąży: Grzegorz Wielgosik (3 TB)
Asysta: Dominika Brzezińska (3 TŻA), Katarzyna Krucka (3 TGH)

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

Pani Katarzyna Chlebowska
Pani Agnieszka Łukomska

Osoby wspierające pracę Samorządu Uczniowskiego:

Pani Małgorzata Kotleszka
Pan Tomasz Woźniak
Pan Błażej Malanowski

 
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo