Szukaj:
ZSB


Klauzula dotycz膮ca danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespó艂 Szkó艂 Budownictwa i Kszta艂cenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie z siedzib膮 przy ul. Budowlanych 6 w Koninie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji ustawowych zada艅 szko艂y/placówki o艣wiatowej równie偶 w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit.
g ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 w czasie okre艣lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych; sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofni臋cia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo