Stowarzyszenie ARKA

ul. Budowlanych 6

62-510 Konin

tel. 668 070 407

email: arka@op.pl   W imieniu członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka” przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe naszej działalności, organizowanych przez nas akcji.

   Naszym celem jest wsparcie dzieci  i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

   Każdą okazaną pomoc przyjmiemy z wielką radością. Wierzymy, że zrozumienie i pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonego przedsięwzięcia i będzie wkładem w nasze dzieło niesienia pomocy.

   

     W zamian oferujemy Państwu:

- niewymierną wdzięczność,

- wzmocnienie wizerunku Państwa firmy,

- wpis na naszą stronę internetową pod tytułem „Przyjaciel stowarzyszenia”,

- polecenie Państwa firmy,

- podziękowanie w formie dyplomu,

- prawo upowszechniania informacji o sponsoringu w folderach reklamowych lub innych materiałach promocyjnych firmy,

- jesteśmy otwarci na inne zaproponowane przez Państwa sposoby promocji.

Wszystkie uzyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ideą jaka nam przyświeca i na którą się powołujemy.

 

Nasze konto:

BANK POCZTOWY S.A.

Nr rachunku: 45 1320 1016 2784 2207 2000 0001

 

 

Darczyńcom z całego serca dziękujemy!