Stowarzyszenie ARKA

ul. Budowlanych 6

62-510 Konin

tel. 668 070 407

email: arka@op.plSTOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

"ARKA" 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH 

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE 

ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin

tel.: 668 070 407 email: arka@op.pl

KRS: 0000414001

Działalność Stowarzyszenia "Arka" obejmuje wszechstronną opiekę nad uczniami na terenie powiatu konińskiego oraz wsparcie dla instytucji do tej opieki powołanych i działających. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek publicznych, 

2) organizację dodatkowych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego,

3) pomoc w opiece zdrowotnej,

4) organizację różnego rodzaju warsztatów według zainteresowań i potrzeb uczniów, 

5) wspomaganie działań świetlicy szkolnej,

6) pogadanki, konkursy, prelekcje dla uczniów.


Możesz wesprzeć stowarzyszenie wpłacając pieniądze na konto:

BANK POCZTOWY S.A.

Nr rachunku: 45 1320 1016 2784 2207 2000 0001

 

 

Darczyńcom z całego serca dziękujemy!