Stowarzyszenie ARKA

ul. Budowlanych 6

62-510 Konin

tel. 668 070 407

email: arka@op.plCele i formy naszego działania


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Arka”

 

serdecznie zaprasza chętne osoby, których los dzieci i młodzieży jest nieobojętny, do wstąpienia w nasze szeregi lub pracy w wolontariacie.

Cel i formy naszego działania:

*        pomoc i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkół powiatu konińskiego.    W tym pomoc w przystosowaniu budynku szkoły do ich potrzeb,

*        organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek odzieży, pomocy szkolnych, podręczników dla uczniów biednych,

*        założenie i prowadzenie w ZSB Konin świetlicy terapeutyczno-wychowawczej oraz opiekę nad uczniami uczęszczającymi do świetlicy, organizację dodatkowych form spędzania czasu wolnego dzieci,

*        organizowanie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego dla uczniów szkoły i podopiecznych świetlicy terapeutyczno-wychowawczej,

*        pomoc w opiece zdrowotnej nad uczniami i matkami młodocianymi w naszym powiecie,

*        organizowanie warsztatów artystycznych, kulinarnych i przygotowywanie do roli gospodyń domowych,

*        tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej przy wykorzystaniu infrastruktury społecznej,

*        rozwijanie zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu w życiu społecznym (przy udziale osób starszych).

 

Możesz wesprzeć stowarzyszenie wpłacając pieniądze na konto:

BANK POCZTOWY S.A.

Nr rachunku: 45 1320 1016 2784 2207 2000 0001


Dołącz do nas !!

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem:

668 070 407