Szukaj:
ZSB


Nowe zawody – nowe perspektywy


Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf
  2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf
  3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym oraz Zarządzenie   Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - rok szkolny 2019/2020  znajduje się pod poniższym 
 linkiem:  
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_komunikaty/2019/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzgledniany-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-rok-szkolny-20192020/
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej

Technik architektury krajobrazu
Technik budownictwa
Technik geodeta

Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Ślusarz 
- Monter sieci i instalacji sanitarnych
Murarz- tynkarz 
- Betoniarz- zbrojarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Stolarz 
Kucharz
- Cukiernik
- Ogrodnik
- Piekarz

Magazynier - logistyk  (NOWOŚĆ)
  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo